Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Ή στο Δαφνί ή στον Κορυδαλλό κ. Πάγκαλέ, διαλέξτε !!!


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 146

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας


1.  Όποιος με πρόθεσή του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή τη γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

2.  Σε καιρό πολέμου ο υπαίτιος τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου